HAULE
Welkom op de dorpswebsite van Haule !!

Weer Haule
© MeteoConsult
Haulewelle kalenders 2017
Ze zijn er weer, de weekkalenders, met vele nostalgische foto's van Haule. De 2017 editie is te bestellen voor slecht € 5,00 bij Linda Prakken. De opbrengst komt geheel ten goede aan zwembad Haulewelle.

Dorcas Voedselactie 2016
De stichting Dorcas hield voor de
21ste keer dit jaar een voedselactie. 
In Donkerbroek werd deze actie
op vrijdag 4 en zaterdag 5 november
gehouden in de COOP supermarkt.
Het leverde 52 voedselpakketten
en een leuk geld bedrag op.
Dorcas Andijk gaat er voor zorgen
dat een groot deel van de pakketten
voor de kerst nog in de Oost-Europese
landen worden uitgedeeld.
Meer info zie website.

Einduitslag energie wedstrijd
Haule is als 2e geeindigd in de dorpen energie wedstrijd. Klik hier voor de uitslag.

Alzheimercafé
Mensen die iets hebben met dementie, kunnen elkaar ontmoeten iedere tweede woensdag van de maand in het Alzheimercafé Ooststellingwerf. De avond wordt georganiseerd door ZuidOostzorg, zorggroep Liante en De Friese Wouden. Op 14 december wordt er weer een avond georganiseerd in de Miente te Oosterwolde. . Aanvang 19:00 uur.
Meer info; Willy Mellema ; 06 - 10354936

Zonnepanelen in Haule
Heeft u altijd al uw eigen energie via zonnepanelen willen opwekken maar heeft u geen geschikt dak of vindt u het op uw woning niet mooi ?
Dit bericht is dan goed nieuws voor u. Lees hier meer...

Reünie en Tentfeest groot succes!!
Op 17 september organiseerden de HOP, de Feestcommissie, Dorpshuis De Mande en de Reüniecommissie een tentfeest achter dorpshuis De Mande. Feestband Exposure 2.0 bracht de stemming onder de ruim 650 bezoekers er tot diep in de nacht goed in. Ook DJ Danny zorgde voor de nodige feestklanken. Eerder op de dag werd de reünie gehouden.
Vele oud Haulenaren hadden de weg naar hun geboorteplaats gevonden.
Het kwam tot mooie verhalen, waarbij foto's, vriendschappen en vele herinneringen weer eens werden opgehaald. Een enorm succes aldus de organisatie, die zeker over enkele jaren nog wel eens herhaald zal worden.

Samobiel gestart op 2 september
Haule had de landelijke primeur bij de feestelijke lancering van Samobiel op 2 september. Samobiel is een meerijdienst, bedacht omdat er steeds minder openbaar vervoer is op het platteland. Maar ook omdat mensen best graag iets voor elkaar willen doen, als ze maar weten hoe. Bovendien…. samen rijden is ook gewoon leuk! Bied op Samobiel je autorit aan of rij met iemand mee. Ga voor meer informatie naar www.samobiel.nl, neem contact op met Lammy Dijkstra (06 - 22698717)  of mail naar haule@samobiel.nl.

Ontspanningsmiddag Pro Rege
De diaconie van de Protestantse Kerk en de Zonnebloem organiseren op de laatste donderdagmiddag van de maand, om 14.30 uur een ontspanningsmiddag in Pro Rege te Donkerbroek. Deze middagen zijn toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Er is geen leeftijd aan gebonden. Het doel is om mensen met elkaar in contact te brengen, onder het genot van een kopje koffie/thee en/of een spelletje. Geen vervoer ?? Geen probleem, even bellen met 0516-491757.Mail direct !!!