HAULE
Welkom op de dorpswebsite van Haule !!

Weer Haule
© MeteoConsult
Ledlampen voor een euro!!!
De werkgroep Duurzaamheid Overtjonger, een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke belangen uit Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer, organiseren op 26 oktober vanaf 19:45 uur een informatieavond over duurzaamheid. Als bezoeker van deze avond heeft u de mogelijkheid om max. 3 ledlampen te kopen voor € 1,00 per stuk.
Lees hier meer...

Feestcommissie organiseert "Onvergetelijke Spelshow"
Op zaterdagavond 12 november organiseert de feestcommissie "De Onvergetelijke Spelshow". Het belooft een avond vol spel en spectakel te worden. Dus kom gezellig samen met je buurtgenoten, vrienden en kennissen om 20:00 uur naar De Mande.
Deelname is deze keer € 2,50 pp.

Jaarvergadering ijsclub "Nieuw Leven".
Op vrijdagavond 18 november houdt ijsclub "Nieuw Leven" haar jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis De Mande. De aanvang is 20:00 uur. Na afloop Bingo met vele mooie prijzen. Kijk hier voor de agenda.

Incasso donaties Dorpshuis
In de maand november wordt de donatie voor het Dorpshuis van de bankrekening van de donateurs afgeschreven.  Het bestuur is zoals altijd zeer erkentelijk voor deze bijdragen.

Najaarsvergadering Plaatselijk belang Haule.
Op maandag 14 november, aanvang 20:00 uur houdt de vereniging plaatselijk belang "Helpt Elkander" te Haule haar najaarsvergadering  in dorpshuis De Mande.
Kijk hier voor de agenda en de notulen van de voorjaarsvergadering van 18 april 2016.

Alzheimercafé
Mensen die iets hebben met dementie, kunnen elkaar ontmoeten iedere tweede woensdag van de maand in het Alzheimercafé Ooststellingwerf. De avond wordt georganiseerd door ZuidOostzorg, zorggroep Liante en De Friese Wouden. Op 10 november wordt er weer een avond georganiseerd in de Miente te Oosterwolde. . Aanvang 19:00 uur.
Meer info; Willy Mellema ; 06 - 10354936

Dorcas steunpunt in Haule
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De firma Jansma Haule zet zich al jaren in voor deze stichting, onder meer door te fungeren als inzameldepot voor o.a. kleding, speelgoed, telefoons en cartridges. Kijk op de Dorcas website voor meer informatie en hulpprojecten.

Zonnepanelen in Haule
Heeft u altijd al uw eigen energie via zonnepanelen willen opwekken maar heeft u geen geschikt dak of vindt u het op uw woning niet mooi ?
Dit bericht is dan goed nieuws voor u. Lees hier meer...

Reünie en Tentfeest groot succes!!
Op 17 september organiseerden de HOP, de Feestcommissie, Dorpshuis De Mande en de Reüniecommissie een tentfeest achter dorpshuis De Mande. Feestband Exposure 2.0 bracht de stemming onder de ruim 650 bezoekers er tot diep in de nacht goed in. Ook DJ Danny zorgde voor de nodige feestklanken. Eerder op de dag werd de reünie gehouden.
Vele oud Haulenaren hadden de weg naar hun geboorteplaats gevonden.
Het kwam tot mooie verhalen, waarbij foto's, vriendschappen en vele herinneringen weer eens werden opgehaald. Een enorm succes aldus de organisatie, die zeker over enkele jaren nog wel eens herhaald zal worden.

Samobiel gestart op 2 september
Haule had de landelijke primeur bij de feestelijke lancering van Samobiel op 2 september. Samobiel is een meerijdienst, bedacht omdat er steeds minder openbaar vervoer is op het platteland. Maar ook omdat mensen best graag iets voor elkaar willen doen, als ze maar weten hoe. Bovendien…. samen rijden is ook gewoon leuk! Bied op Samobiel je autorit aan of rij met iemand mee. Ga voor meer informatie naar www.samobiel.nl, neem contact op met Lammy Dijkstra (06 - 22698717)  of mail naar haule@samobiel.nl.

Ontspanningsmiddag Pro Rege
De diaconie van de Protestantse Kerk en de Zonnebloem organiseren op de laatste donderdagmiddag van de maand, om 14.30 uur een ontspanningsmiddag in Pro Rege te Donkerbroek. Deze middagen zijn toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Er is geen leeftijd aan gebonden. Het doel is om mensen met elkaar in contact te brengen, onder het genot van een kopje koffie/thee en/of een spelletje. Geen vervoer ?? Geen probleem, even bellen met 0516-491757.Mail direct !!!