HAULE
Welkom op de dorpswebsite van Haule !!

Weer Haule
© MeteoConsult
Buurten/vrienden Volleybaltoernooi 10 juli
Op zondagmiddag 10 juli vanaf 13:00 uur wordt weer het jaarlijkse volleybaltoernooi gehouden. Opgaven per team voor 03 juli ( minimaal 2 personen uit Haule en minimaal 2 dames per team) bij Mirranda 521527 of Margot 421727. Kosten per team € 12,00

Buitengebied Haule op breedband internet?
Op 12 juli neemt Gedeputeerde Staten een besluit over de uiteindelijke oplossing voor de breedbandperikelen op het Friese platteland. Om ook snel internet via de glasvezel in Haule gerealiseerd te krijgen dient u zich aan te melden op de website friesland op glas.nl. Op deze website is ook meer te lezen over de achtergronden en besluitvorming van het project. Kijk HIER voor een verslag van de bijeenkomst van 22-06-2016.

Uitslag verloting Haulewelle
Op 17 juni zijn de winnende loten getrokken.
Prijswinnaars kunnen contact opnemen met Roel Wink 06-30223925.
Eerste prijs:  Ballonvaart, is gevallen op lotnummer: 2799
Tweede prijs: Airfryer, is gevallen op lotnummer : 4197
Derde prijs: Jaarabonnement, is gevallen op lotnummer : 7733
Vierde prijs: 10-badenkaart, is gevallen op lotnummer : 6268
Vijfde prijs: Badhanddoek, is gevallen op lotnummer : 2581

Zonnepanelen in Haule
Heeft u altijd al uw eigen energie via zonnepanelen willen opwekken maar heeft u geen geschikt dak of vindt u het op uw woning niet mooi ?
Dan is dit bericht goed nieuws voor u. Lees hier meer...

Ontspanningsmiddag Pro Rege
De diaconie van de Protestantse Kerk en de Zonnebloem organiseren op donderdagmiddag 30 juni om 14.30 uur een ontspanningsmiddag in Pro Rege te Donkerbroek. De doelgroep zijn de ouderen uit Donkerbroek en Haule en omgeving. Deze keer wordt er Bingo gespeelt. Geen vervoer ?? Geen probleem, even bellen met 0516491757.

Haule gaat herinneringen ophalen
Haule gaat herinneringen ophalen van vervlogen tijden. Oud-inwoners en inwoners van Haule, geboren voor 1970, met hun partner, kunnen zich opgeven voor de reünie die wordt gehouden op zaterdag 17 september. De belangstelling is nu al groot, volgens de organisatie, maar er kunnen nog veel meer bij. Deze reünie is geen schoolreünie. U kunt zich aanmelden bij J.R. van Weperen, Dorpsstraat 26, 8432PC  Haule, Tel 0516 426574 of via de mail. Hier aanmelden. De kosten bedragen € 25,00, incl. lunch en 5 consumpties.
Kijk ook op de Facebook pagina. Hier is aanmelden ook mogelijk.

Samen mobiel met Samobiel
Al jaren komt er geen openbaar vervoer meer in Haule. Toch zijn er soms van die momenten dat er een vervoersprobleem is. Als dorpsgenoten los je dit probleem samen op met Samobiel. Samen mobiel binnen en buiten jouw dorp. Lees hier meer...

Handtekeningactie belijning wegen Haule
Zoals afgesproken op de voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang, wordt er een handtekeningactie georganiseert voor belijning en bermverharding op de wegen in Haule. De algemene gedachte is dat de wegen rond Haule hierdoor veiliger zullen worden. DOE MEE en teken voor meer verkeersveiligheid. Lees hier meer...

Alzheimercafé
In de afgelopen maanden hebben een aantal mensen van ZuidOostzorg, zorggroep Liante en De Friese Wouden gewerkt aan het oprichten van een Alzheimercafé in Ooststellingwerf. De eerste twee avonden werden direct door veel mensen bezocht. Mensen die iets hebben met dementie, kunnen elkaar nu ontmoeten, iedere tweede woensdag van de maand in het Alzheimercafé Ooststellingwerf. 


Mail direct !!!