HAULE
Welkom op de dorpswebsite van Haule !!

Weer Haule
© MeteoConsult
Buurten/vrienden Volleybaltoernooi 10 juli
Op zondagmiddag 10 juli vanaf 13:00 uur wordt weer het jaarlijkse volleybaltoernooi gehouden. Opgaven per team voor 18 juni ( minimaal 2 personen uit Haule en minimaal 2 dames per team) bij Mirranda 521527 of Margot 421727. Kosten per team € 12,00

Samen mobiel met Samobiel
Al jaren komt er geen openbaar vervoer meer in Haule. Toch zijn er soms van die momenten dat er een vervoersprobleem is. Als dorpsgenoten los je dit probleem samen op met Samobiel. Samen mobiel binnen en buiten jouw dorp. Lees hier meer...

Handtekeningactie belijning wegen Haule
Zoals afgesproken op de voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang, wordt er een handtekeningactie georganiseert voor belijning en bermverharding op de wegen in Haule. De algemene gedachte is dat de wegen rond Haule hierdoor veiliger zullen worden. DOE MEE en teken voor meer verkeersveiligheid. Lees hier meer...

Alzheimercafé
In de afgelopen maanden hebben een aantal mensen van ZuidOostzorg, zorggroep Liante en De Friese Wouden gewerkt aan het oprichten van een Alzheimercafé in Ooststellingwerf. De eerste twee avonden werden direct door veel mensen bezocht. Mensen die iets hebben met dementie, kunnen elkaar nu ontmoeten, iedere tweede woensdag van de maand in het Alzheimercafé Ooststellingwerf.  8 Juni, aanvang 19:00 uur is het volgende Alzheimercafé gepland, deze keer met gastspreekster Wiebo Brouwer. De hr Brouwer is hoogleraar Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie aan de Faculteit der Gedrags-en Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een expert op het gebied van het testen en trainen van de rijgeschiktheid bij ouderen met cognitieve en visuele functiestoornissen en mensen met hersenaandoeningen.

Inzamelactie Rode Kruis.
In de week van 21 t/m 28 mei houdt het Rode Kruis een inzamelactie. Het Rode Kruis heeft dringend behoefte aan kleine maten kleding, jassen en schoenen voor de vele vluchtelingen. Klein speelgoed, een knuffeltje is ook van harte welkom. Natuurlijk is het ook mogelijk een financiële bijdrage te doen, zodat daar sokken en ondergoed voor kan worden gekocht. In Haule kunt u de spullen brengen bij fam. S. Jonkman, Claes Egbesweg 38 of op zaterdagmorgen 21 of 28 mei tussen 9:00 - 13:00 uur brengen bij kerkelijk centrum De Binning te Haulerwijk.

Rommelmarkt goed geslaagd.
De jaarlijkse Rommelmarkt heeft dit jaar zo'n € 2300,-- opgebracht. De opbrengst gaat naar Stichting Dorpshuis De Mande, Dorpsfeest 2020 en de Gymvereniging.

70 jaar Vrouwen van Nu afd. Haule
De vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Haule, bestaat deze maand 70 jaar. Dit werd op 15 april gevierd in dorpshuis De Mande met onder meer een huldiging van zeven jubilarissen. De jubilarissen die in het zonnetje werden gezet, zijn Annie Stelma-van Rozen, Jannie Jelsma-Dijkstra, Aaltje Russchen-Dijkstra, Jantje Koldijk-Westerhof, Boukje Euverman-Aardema, Sipkje Dijkstra-Dijkstra en Hennie de Vries-Veenstra.
'Twee dames zijn al meer dan 60 jaar lid en vijf dames zijn al langer dan 50 jaar lid', meldt de trotse voorzitter Femmie de Vries. 'Toch is onze vereniging geen oude damesclub', benadrukt zij. 'Het is een levendige vereniging met allerlei activiteiten en een vaste kern van trouwe leden. Wij gaan dan ook voor de 100 jaar'. - bron Nieuwe Ooststellingwerver-

Feestelijke opening zwemseizoen Haulewelle
Op zaterdag 23 april om 13:30 uur opende zwembad Haulewelle feestelijk de deuren voor weer een vol seizoen zwemplezier. Het bad is de afgelopen tijd grondig opgeknapt. Zo is o.a. de coating van het diepe bad vervangen en is de website vernieuwd. Zie voor meer nieuws op de facebookpagina. Nog geen abonnement besteld ?? Het kan simpel via de website Haulewelle.nl of via de kassa tijdens de openingsuren. Hier zijn ook de bestelde abonnementen af te halen en kunt u zich inschrijven voor Aqua joggen, vroegzwemmen en zwemles. Tevens is er informatie te verkrijgen over zwemclub De Wellerobben .

Uitslag trekking certificaten dorpshuis
Tijdens de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang heeft de voorzitter, Tiny Frankema, de eerste trekking van de certificaten, uitgegeven t.b.v.de renovatie van de dorpshuis De Mande getrokken. Het gaat om de volgende nummers:
21          79          177          207
22          83          184          212
35          92          192          220
56         152         201          228
75         173         202          239
De nummers staan op uw certificaat.
Voor uitbetaling kunt u uw certificaat uiterlijk 1 augustus 2016 inleveren bij de penningmeester, Franke Stelma, Zwetteweg 5, Haule.

Haule gaat herinneringen ophalen
Haule gaat herinneringen ophalen van vervlogen tijden. Oud-inwoners en inwoners van Haule, geboren voor 1970, met hun partner, kunnen zich opgeven voor de reünie die wordt gehouden op zaterdag 17 september. De belangstelling is nu al groot, volgens de organisatie, maar er kunnen nog veel meer bij. Deze reünie is geen schoolreünie. U kunt zich aanmelden bij J.R. van Weperen, Dorpsstraat 26, 8432PC  Haule, Tel 0516 426574 of via de mail. Hier aanmelden. De kosten bedragen € 25,00, incl. lunch en 5 consumpties.
Kijk ook op de Facebook pagina. Hier is aanmelden ook mogelijk.

Uitvaartvereniging Haule 100 jaar!
Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" is al bijna 100 jaar actief om haar leden op de meest waardige en door het lid gewenste wijze  naar haar laatste rustplaats te brengen. De vereniging werkt zonder winstoogmerk. Hoe is uw uitvaart geregeld?? Lees hier meer...

Mail direct !!!