Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nieuws van dorpshuis De Mande

In de afgelopen periode is besloten om de houten vloer in de grote zaal te vervangen door een geïsoleerde betonvloer.  Vervolgens zal een nieuwe multifunctionele toplaag worden aangebracht. Een kostbare, maar noodzakelijke investering. Er is een gemeentelijke subsidie aangevraagd en dat lijkt ook wel goed te komen. De uitvoering is gepland tussen 1 mei 2019 en 1 september 2019.

De werkgroep Duurzaamheid Overtjonger heeft onlangs een zgn. warmtescan met een infraroodcamera uitgevoerd. Daardoor is zichtbaar geworden waar warmteverlies optreedt. Binnenkort gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen. Immers minder warmteverlies betekent een lagere gasrekening.

Koffieochtend

In de koffieochtend van 13 maart heeft onze dorpsgenoot en voorzitter van de Stichting Scala  Eva Vrolijk over haar werk een lezing gehouden. Vele vrijwilligers zetten zich in voor deze organisatie. Er kunnen verschillende situaties bij gezinnen en mensen ontstaan waar even ondersteuning nodig is. Scala biedt dan de mogelijkheid om de juiste vrijwilliger in te zetten die de nodige begeleiding kan geven. Door haar  enthousiaste verhaal werd het een interessante ochtend die haar ook nog een nieuwe vrijwilliger opleverde. En het was weer heel gezellig met onze dorpsgenoten.

Dinsdag 29 mei is er weer een koffieochtend. Na uitgebreid koffie drinken en bijpraten gaan Foppe en Annie Stelma alles vertellen en demonstreren over hun hobby Jeu de boules. Daarna gaan we allemaal zelf aan de slag en hopen zij ons enthousiast te maken.

Het is de laatste koffieochtend dit seizoen en dus hopen we vele dorpsgenoten te ontmoeten. Zeg het voort!

Heel Haule Eet

Op 20 april is de laatste Heel Haule Eet geweest. Het is zo succesvol geweest dat we er volgend seizoen mee doorgaan. Uiteraard houden we u via de Dorpskrant en de website op de hoogte.

Trekking certificaten

Tijdens de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang zijn weer 20 certificaatnummers getrokken. Het zijn de volgende nummers geworden:

 4                            68                           149                        168
11                           95                           154                        208
27                           97                           155                        211
42                           100                         161                        218
59                           112                         162                        230

De bezitters van deze certificaten kunnen zich melden bij de penningmeester van De Mande,
Franke Stelma, Zwetteweg 5, Haule.
Tegen inlevering van het certificaat ontvangt u € 50,- terug.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?