Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vereniging Plaatselijk Belang "Helpt Elkander"

De vereniging plaatselijk belang "Helpt Elkander" werd ruim 100 jaar geleden opgericht. De vereniging richt zich voornamelijk op de algemene zaken in het dorp en is het overleg orgaan naar de gemeente Ooststellingwerf.  Plaatselijk Belang heeft deze website mogelijk gemaakt.
Bekijk hier het huishoudelijk reglement

Het bestuur van de vereniging bestaat uit;
Andries de Vries  - voorzitter
Bonnie vd Meer   - secretaris
Hennie Jelsma    - penningmeester
Dick Vermeulen   - bestuurslid
Rudi Haitsma      - bestuurslid

 

Contact adres Plaatselijk Belang

Bonnie van der Meer

bvdmeer01@hetnet.nl

mail: PBhaule@outlook.com

Notulen voorjaarsledenvergadering

Op 26 april 2019 werd de voorjaarsledenvergadering gehouden in dorpshuis De Mande.
Lees hier de notulen van deze vergadering

Notulen najaarsledenvergadering

Op 18 november 2019 werd de najaars-ledenvergadering gehouden.
Lees hier de notulen van deze vergadering.

Dorpsvisie 2013 - 2023

De vereniging plaatselijk belang heeft in 2013 een dorpsvisie opgesteld
Bekijk hier de dorpsvisie 2013-2023 2e versie

Inzet dorpsbeheer

Er is een budget(aantal uren) om  werkzaamheden te laten verrichten door wijkbeheer. Aanvragen hiervoor lopen via plaatselijk Belang: Andries de Vries tel. 0516-426612 of via de mail

Meldingen openbare ruimte

Op de website verbeterdebuurt.nl kunt u meldingen doen over bijvoorbeeld een kapotte straatlamp, verzakte tegels, overhangende takken, onveilige situaties. Meldingen komen terecht bij de gemeente Ooststellingwerf.

Privacy reglement Plaatselijk Belang

De Vereniging Plaatselijk Belang "Helpt Elkander" heeft een privacy verklaring opgesteld. Deze kunt u inzien door hier te downloaden.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?