Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Protestantse gemeente Haule-Donkerbroek

Adres van de dorpskerk: Dorpsstraat 76, 8432 PE Haule
 


Predikant
:
Ds. dhr. W. Baas, Herenweg 87, 8435 WR Donkerbroek. Tel. 0516 - 427 606 
Scriba:
DHhr. J. Kroondijk, Buursterlaan 39, 8435 XM Donkerbroek Tel. 0516 - 491 614
e-mail: kerkenraad@pkndonkerbroek-haule.nl
Secretaris Kerkrentmeesters en ledenadministratie:
Dhr. J. Rooks, Wilpkamp 12, 8435 XH Donkerbroek 
tel. 0516 - 491 997 
Diaconie-secretaris:
Dhr. en Mevr. Van der Meulen, Veerhuisweg 33, 8435 SC Donkerbroek 
tel. 0516 - 491 796 
Beheer begraafplaats Haule:
College van Kerkrentmeesters, p/a dhr. J Hartink,
't West 16, 8435 VM Donkerbroek, tel 0516-491702;

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?